Refusjon.

Ved kjøp av kurs hos SE Design så vil man ikke kunne få refusjon på kjøp av kurset. Tilbakebetaling på digitale tjenester er ikke tilgjengelig ho SE Design.